Aktuálny cenník
Kde nás nájdete ?

Naše predajne nájdete v Bratislave, Ružomberku a v Košiciach:

Kalibrácia tlakomerov - ako to vlastne funguje

Nie ste si istí či Váš tlakomer krvi meria presne? Prax ukazuje, že v mnohých prípadoch dochádza k veľmi výrazným nepresnostiam merania tlaku krvi s chybami až 40 mmHg!!! Preto je pravidelná kontrola  tlakomerov krvi nevyhnutná, veď - Ide o Vaše zdravie !

 

Kalibrácia tlakomerov krvi - ako to vlastne funguje                             

 

Väčšinu moderných tlakomerov krvi je možné kalibrovať len s použitím simulátora so stabilným a presne definovaným systolickým a diastolickým tlakom a pulzom pacienta.

Po prepojení simulátora s kontrolovaným tlakomerom krvi, správnom upnutí manžety a zapnutí tlakomeru dochádza k zvyšovaniu tlaku, až po okamih úplného uzavretia artérie. Počas následného presne definovaného poklesu tlaku dochádza k snímaniu oscilácií, ktoré sú typické pre uvoľňovanie artérie a aj pre zvyšovanie prúdenia krvi. Takto je možné zistiť okamih, kedy dôjde k úplnému uzavretiu artérie (meraný systolický tlak) a k jej úplnému uvoľneniu (meraný diastolický tlak). Simuláciu oscilácií pri kontrole tlakomerov krvi zabezpečuje práve simulátor tlaku krvi a pulzu pacienta.

 

Tlakomery krvi, ktoré meranie vyhodnocujú automaticky, bez zásahu človeka sa nazývajú oscilometrické (pomocou oscilácií v artérii je automaticky vyhodnocovaný systolický aj diastolický tlak). Ak je na vyhodnotenie potrebný zásah človeka (počúvanie oscilácií stetoskopom), ide o auskultačné tlakomery krvi.

Presné meranie tlaku nie je v dnešnej dobe technický problém, ale zachytenie tlakových hodnôt práve v okamihu uzavretia a uvoľnenia artérie je už problém, s ktorým sa mnohé elektromechanické tlakomery krvi nedokážu vysporiadať. K chybám môže dôjsť  aj pri nepresnom odčítaní tlakových hodnôt človekom, pri meraní mechanickými tlakomermi ktoré sú vybavené stetoskopom.

 

V kalibračnom laboratóriu v Bratislave, Ružomberku a v Košiciach kalibrujeme neinvazívne tlakomery krvi všetkých typov – oscilometrické, auskultačné, mechanické aj elektromechanické - s použitím amerického simulátora tlaku krvi Fluke BP Pump 2. Ku kalibrácii automaticky vystavujeme kalibračný certifikát, aby ste vedeli s akou presnosťou meria ten Váš tlakomer krvi. Kalibračný certifikát je započítaný do ceny kalibrácie.

 

Pre lekárov, zdravotnícke strediská a nemocnice ale kalibrácia nestačí. Podľa zákona o metrológii č. 142/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov je takéto tlakomery treba overovať autorizovanými osobami. Platnosť overenia mechanických tlakomerov krvi je 2 roky a platnosť overenia elektromechanických tlakomerov krvi je 1 rok.

 

 

 

 

 

   

Máte otázku?

Pošlite nám vaše postrehy, pripomienky a nápady na nové funkcie, ktoré nám umožnia
poskytnúť vám tie najkvalitnejšie služby. Ďakujeme.

*
*
*
*Povinné polia