Aktuálny cenník
Kde nás nájdete ?

Naše predajne nájdete v Bratislave, Ružomberku a v Košiciach:

Čo musíte vedieť

Na kalibráciu a overenie tlakomerov krvi používame špičkové simulátory tlaku krvi Fluke a Datrend. V podstate ide o elektronických pacientov, ktorí dokážu simulovať akékoľvek krvné tlaky, vrátane simulácií arytmií a iných ochorení. Jedine takýmito prístrojmi je možná kontrola oscilometrických tlakomerov krvi. 

 

Niekoľko vstupných informácií ohľadne kontroly tlakomerov krvi:

 

1)     Kedy kalibrovať a kedy overovať?

 

Ak sa prístroj používa v domácnosti len pre vlastné meranie, stačí ho kalibrovať.

Ak prístroj používa lekár pre pacientov, musí sa overovať presne zákonom stanoveným postupom.

 

2)     Ako často sa musí kalibrovať, resp. overovať?

 

Doba následného overenia je daná zákonom.

Elektromechanický tlakomer krvi sa musí overovať raz za rok a mechanický tlakomer krvi sa musí overovať raz za dva roky.

Kalibrovať (pre použitie v domácnosti)  sa odporúča raz za rok pri elektromechanických tlakomeroch a raz za 2 roky pri mechanických tlakomeroch.

 

3)     Kto sleduje a eviduje ukončenie platnosti kalibrácie, resp. overenia?

 

Uvedenú službu poskytuje naša spoločnosť bezplatne. Jeden mesiac pred ukončením platnosti certifikátu je zákazník  informovaný.

 

4)     Ako dlho bude zákazník bez tlakomeru, resp. ako dlho trvá kontrola?

 

Tlakomer bude zmeraný po dohode za 1-2 dni a bude zákazníkovi zaslaný kuriérom. Pri väčšom počte prístrojov od jedného zákazníka je zavedená nová služba záložného prístroja na zapožičanie.

 

5)     Aké ďalšie medicínske prístroje spoločnosť Homola Medical kalibruje a overuje?

 

Okrem krvných tlakomerov kalibrujeme všetky typy teplomerov v rozsahu (-40÷300°C), vlhkomery, váhy, centrifúgy a pacientské monitory

 

 

 

Máte otázku?

Pošlite nám vaše postrehy, pripomienky a nápady na nové funkcie, ktoré nám umožnia
poskytnúť vám tie najkvalitnejšie služby. Ďakujeme.

*
*
*
*Povinné polia