Aktuálny cenník
Kde nás nájdete ?

Naše predajne nájdete v Bratislave, Ružomberku a v Košiciach:

SPOZNAJTE PRESNÉ AMBULANCIE

Na dverách niektorých ambulancií môžete nájsť takúto nálepku.
Čo znamená a prečo ju nemá každá ambulancia? 

 

 

Overený tlakomer v ambulancii 

Túto nálepku môžete nájsť na dverách vášho lekára či ambulancie a informuje vás o tom, že si v našom laboratóriu dáva overovať tlakomer krvi. Je to od nás malá odmena za ich poctivosť a starostlivosť o meraciu techniku. Pacient, ktorý vstupuje do takejto ambulancie, si tak môže byť istý, že je jeho tlak odmeraný presným meradlom. Ak ste náhodou na vašej ambulancii takúto nálepku nenašli, ešte ju nezatracujte. Je možné, že od nás nálepku ešte neobdržala, alebo si dáva overovať tlakomer u inej spoločnosti. Tlakomer však každopádne musí mať overovaciu známku, o ktorej sa dočítate nižšie.

 

Prečo sme sa rozhodli zviditeľniť presné ambulacie:

 

 

Naša spoločnosť Homola-Medical je autorizované laboratórium na overovanie všetkých typov krvných tlakomerov. Za svoje pôsobenie na trhu sme skontrolovali (overili/nakalibrovali) už tisíce tlakomerov. Viac ako 50% z nich muselo byť najprv opravených, aby prešlo skúškou a približne 6% bolo tak nepresných, že museli byť vyradené z používania. Na základe týchto zarážajúcich výsledkov o technickom stave tlakomerov a faktu, že použitie tlakomerov ovplyvňuje stanovenie diagnózy a liečbu človeka, sa spoločnosť Homola-Medical rozhodla pre osvetu v tejto oblasti.

 

Mnohí sme vlastníkmi tlakomeru krvi. Jeden ho používa iba na občasné kontrolné meranie, druhý je lekár, ktorý na základe nameraného tlaku predpisuje liečbu. Obaja sa spoliehajú na presnosť tlakomera a ani im nenapadne, že by mohol byť nepresný.

 

Na potrebu kontroly tlakomera sme sa rozhodli upozorniť hlavne lekárov a zdravotnícke zariadenia, ktorým overenie tlakomera krvi vyplýva zo zákona a zároveň chceme v tejto oblasti zlepšiť povedomie aj medzi pacientami.

 

Aby sme ambulancie motivovali k pravidelnej kontrole svojich prístrojov, rozhodli sme sa odmeniť ich nálepkou, ktorá vás o ich poctivosti bude informovať už priamo na dverách.

 

Ako spoznáte vhodný tlakomer?

 

 

Každý lekár musí používať overený tlakomer. Overený tlakomer spoznáte podľa okrúhlej overovacej nálepky, na ktorej je vyrazený dátum posledného overenia. Mechanickým tlakomerom platí overenie resp. nálepka 2 roky, elektromechanickým 1 rok.

 

overovacia značka na tlakomere krvi

 

 

Ak tlakomer nie je overený našou spoločnosťou, overovacia nálepka môže vyzerať aj inak. Musí na nej však byť identifikácia laboratória, dátum posledného overenia a značka autorizovanej osoby, alebo určenej organizácie.

 

 

A čo domácnosti:

 

Tlakomer používaný v domácnosti nemusí byť zo zákona pravidelne kontrolovaný (kalibrovaný). Musí však byť označený značkou zhody so 4-miestnym číselným kódom a výrobca, resp. dodávateľ musí k nemu poskytnúť Vyhlásenie o zhode s európskymi smernicami. 

 

značka zhody

 

Napriek vyhláseniu o zhode vám však odporúčame si tlakomer nechať kalibrovať aj hneď po zakúpení, pretože v procese schvaľovania nie je kontrolovaný každý kus, ale len reprezentatívna vzorka, a tak sa na trh dostávajú aj tlakomery s vysokou chybou. Ak sa k takémuto novozakúpenému nepresnému tlakomeru dostanete, máte možnosť ho na základe kalibračného certifikátu vrátiť.

 

Cena kalibrácie všetkých typov tlakomerov pre domácnosť je 14,40 € s DPH.

 

Dúfame, že dôvera vo vašu ambulanciu a pocit istoty bude vďaka našej nálepke a osvetovej kampani rásť. Nálepky sa začali na dverách objavovať už od apríla 2014 a veríme, že budú čoskoro zdobiť každé dvere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Máte otázku?

Pošlite nám vaše postrehy, pripomienky a nápady na nové funkcie, ktoré nám umožnia
poskytnúť vám tie najkvalitnejšie služby. Ďakujeme.

*
*
*
*Povinné polia