Aktuálny cenník
Kde nás nájdete ?

Naše predajne nájdete v Bratislave, Ružomberku a v Košiciach:

Normy a legislatíva

Kalibrácia pre lekárov nestačí. Pre všetkých zdravotníkov platí podľa zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov povinnosť overovať meracie pristroje:

 

Tlakomery krvi, neinvazívne (mechanické, elektromechanické, auskultačné, oscilometrické), ktorých manžeta sa upevňuje na rameno, určené na používanie v zdravotníctve na diagnostické a terapeutické účely.

 

Lekárske elektronické teplomery - maximálne, používané na meranie vnútornej teploty ľudského tela alebo tela zvierat.

 

Váhy používané pri meraniach pri ochrane zdravia, bezpečnosti, majetku a životného prostredia a pri meraniach, kde môžu vzniknúť konfliktné záujmy na výsledku merania, alebo kde nesprávne výsledky merania môžu poškodiť záujmy osôb.
 

Overenie meradla pozostáva zo skúšky meradla a potvrdenia jeho zhody so schváleným typom a technickými požiadavkami. Overovať určené meradlá smie len štátom autorizovaná osoba. Platnosť overenia jednotlivých druhov určených meradiel je uvedená v prílohe č. 1 k vyhláške č. 210/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov. Napríklad, u mechanických tlakomerov krvi sú to 2 roky, u elektronických tlakomerov krvi je to jeden rok.

 

Platnosť overenia ambulantne používaných druhov meradiel kontroluje:

 

Slovenský metrologický inšpektorát

 

audit ministerstva zdravotníctva

 

audit ISO 9001

 

 

Týmto metrológia v zdravotníctve nekončí. Meradlá, ktoré je potrebné kalibrovať:


teplomery a váhy, iné ako určené meradlá podľa zákona o metrológii

 

odmerné nádoby (môžu byť aj v kategórii určených meradiel, podľa spôsobu používania)

 

vlhkomery

 

dĺžkové meradlá

 

Zoznam vyhlášok:

Zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších predpisov

Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody v znení neskorších predpisov

Vyhláška č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov

STN EN 1060 Neinvazívne tonometre, časť 1-4

STN EN 12470-3 Klinické teplomery, časť 3: Kompaktné elektrické teplomery s maximálnym zariadením
Máte otázku?

Pošlite nám vaše postrehy, pripomienky a nápady na nové funkcie, ktoré nám umožnia
poskytnúť vám tie najkvalitnejšie služby. Ďakujeme.

*
*
*
*Povinné polia