Aktuálny cenník
Kde nás nájdete ?

Naše predajne nájdete v Bratislave, Ružomberku a v Košiciach:

Presné tlakomery

 

 

Keď máte nízky či vysoký krvný tlak, hľadáte príčinu v stravovaní, životnom štýle a podobne. Napadlo by vám však, že problém môže byť aj v tlakomeri? Ak si meriate krvný tlak, automaticky očakávate, že zobrazený výsledok zodpovedá vášmu skutočnému tlaku. Vravíte si, že to tak musí byť, pretože ide o zdravie a tu nie je priestor na chyby! A predsa, mnohé tlakomery, a dokonca aj tie nové, merajú nepresne. To, či je váš tlakomer naozaj presný,sa dá zistiť jedine kalibráciou. 

 

 

Kalibrácia tlakomera Tlak pacienta = 200/150 mmHg
Tlak indikovaný skúšaným
tlakomerom = 131/102 mmHg

Čo je To Kalibrácia 

Počas kalibrácie sa v serióznom laboratóriu zisťuje presnosť tlakovej stupnice, stav manžety, rýchlosť poklesu tlaku počas merania a tesnosť celého systému. U automatických tlakomerov je dôležitá aj schopnosť presného vyhodnotenia merania. Preveriť presnosť tlakovej stupnice v takomto prípade nestačí.

Často sa totiž stáva, že tlakomer s presnou tlakovou stupnicou zobrazuje náš tlak s vysokou chybou! Ako je to možné? Chyba je v tomto prípade spôsobená zlým nastavením snímača oscilácií (odoziev z artérie), ktorý musí byť preto tiež kontrolovaný. Toto je možné sériovo robiť jedine použitím krvného simulátora.

Preverí sa tak celý systém, vrátane používanej manžety. Pravidelná kontrola používaných tlakomerov je preto nevyhnutná, pre lekárov a zdravotníkov dokonca povinná (overenie podľa zákona o metrológii).

Aj nový tlakomer môže merať nepresne

Krvné tlakomery sa v súčasnosti neuvádzajú na trh s typovým schválením a prvotným overením každého jedného, ako sme boli zvyknutí v minulosti. V EÚ sa predávajú len na základe značky zhody a Vyhlásenia o zhode s európskymi smernicami. Validovaný teda nie je každý jeden kus, ale len ich reprezentatívna vzorka. Z praxe vieme, že aj novo zakúpený tlakomer nemusí byť presný. Aký tlakomer si teda kúpiť? Odpoveď je jednoduchá. Na trh sa dostávajú tlakomery, ktoré sú kalibrované ešte predtým, ako sa dostanú do predaja. Preto pri kúpe tlakomeru nepozerajte len na funkcie a dizajn, ale aj na presnosť. Len takto máte istotu, že tlakomer, ktorý si kúpite, je presný tlakomer!

 

 

 Aj nový tlakomer nemusí merať presne


Meranie nesprávnou manžetou je nepresné meranie

Správna veľkosť manžety je dôležitá

 

Vedeli ste, že aj manžety majú svoje veľkosti?

Je dokázané, že pri použití nesprávnej veľkosti manžety nemeriate presne, aj keď použitý tlakomer je presný! Ak použijete manžetu väčšiu alebo menšiu, ako je vhodná pre vašu ruku, plošný tlak na ruku a artériu je iný. K uzavretiu a uvoľneniu artérie tak dochádza pri iných tlakoch a vyhodnotenie vášho krvného tlaku je preto nepresné. Problémom je aj to, že na starých manžetách nie sú značky,

vďaka ktorým viete zistiť, či používate tú správnu veľkosť.

 

Používanie správneho rozmeru manžety je teda nevyhnutné a platí „Tlakomer s nesprávnou manžetou = nepresný tlakomer“!

 

ortuťovÉ tlakomery

 

Ortuťový tlakomer

 

S nepresnosťou sa potýkajú aj ortuťové tlakomery. Väčšina z nich sa totiž používa len s jednou manžetou aj napriek tomu, že výrobca k nemu predpisuje až 7 rôznych veľkostí! Z týchto 7 však v súčasnosti zoženiete už iba dve, ktoré Vám nemusia sedieť. Nakoľko je už predaj ortuťových tlakomerov zakázaný, aj dostupnosť náhradných dielov je stále obmedzenejšia. Argumentov proti používaniu ortuťových tlakomerov je viacero. Dlhodobo neriešeným problémom u ortuťových tlakomerov je často vytečená škodlivá ortuť, ďalej ich vysoká kazovosť a vysoké prevádzkové náklady.

Kupujte si preto radšej nové moderné a presné tlakomery s vyznačením rozsahu upnutia manžety a jej správneho umiestnenia na artérii.

 

 

meranie na zápästí je nespoľahlIvé a pre lekárov zakázané

zápästné tlakomery a ich riziká Skutočný tlak v manžete = 114 mmHg
Tlak nameraný skúšaným tlakomerom = 130 mmHg

 

 

Vedeli ste, že lekári nesmú podľa zákona používať zápäsťové tlakomery? Meranie na zápästí je spojené s viacerými rizikami. Vysoké chyby môže spôsobiť nedodržanie vzájomnej výškovej úrovne tlakomeru a srdca a zhoršené prekrvenie končatín niektorých pacientov. Za diskusiu stojí aj fakt, že manžeta sa na zápästí nemusí opierať o mäkké tkanivo ale aj o kosti, čo môže spôsobiť zmenu tlakových pomerov a problémy pri vyhodnotení.Preto by ste mali ich používanie zvážiť aj vy a nahradiť ich presnými tlakomermi.

Máte záujem o kalibráciu tlakomerov?
Neváhajte a kontaktujte nás

Hviezdičkou (*) sú označené povinné údaje

Máte otázku?

Pošlite nám vaše postrehy, pripomienky a nápady na nové funkcie, ktoré nám umožnia
poskytnúť vám tie najkvalitnejšie služby. Ďakujeme.

*
*
*
*Povinné polia