AKTUÁLNY CENNÍK SLUŽIEB

Ceny a poplatky za najpoužívanejšie služby sa dozviete v prehľadnom cenníku.
Kompletný zoznam cien všetkých služieb si môžete stiahnuť ako PDF súbor.

Kód Názov Cena bez DPH Cena s DPH Cena
CER0120MED Atmosferický tlak – kalibrácia 29,00 € Cena bez DPH 29,00 € Cena s DPH 34,80 €
34,80 €
CER0140MED Tlakomer krvi – elektromechanický + Holter (oscilometrická metóda), overenie bez certifikátu 29,00 € Cena bez DPH 29,00 € Cena s DPH 34,80 €
34,80 €
CER0141MED Tlakomer krvi – mechanický, elektromechanický (auskultačná metóda), overenie bez certifikátu 13,00 € Cena bez DPH 13,00 € Cena s DPH 15,60 €
15,60 €
CER0142MED Tlakomer krvi – všetky typy okrem zápästných, kalibrácia v 5 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 15,00 € Cena bez DPH 15,00 € Cena s DPH 18,00 €
18,00 €
CER0143MED Tlakomer krvi – všetky typy okrem zápästných, kalibrácia v 5 bodoch vrátane záznamu z merania 12,50 € Cena bez DPH 12,50 € Cena s DPH 15,00 €
15,00 €
CER0144MED Tlakomer krvi – Monitor vitálnych funkcií – overenie bez certifikátu 50,00 € Cena bez DPH 50,00 € Cena s DPH 60,00 €
60,00 €
CER0300MED Teplomer chladničkový, priestorový, vpichový (-40÷180)°C, kalibrácia za 1 kalibračný bod vrátane kalibračného certifikátu 14,00 € Cena bez DPH 14,00 € Cena s DPH 16,80 €
16,80 €
CER0310MED Teplomer bezkontaktný (-15÷120) °C merané v kalibračnom režime alebo v režime „surface“, kalibrácia za 1 kalibračný bod vrátane kalibračného certifikátu 36,00 € Cena bez DPH 36,00 € Cena s DPH 43,20 €
43,20 €
CER0321MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička,
kalibrácia v 1 bode vrátane kalibračného certifikátu
50,00 € Cena bez DPH 50,00 € Cena s DPH 60,00 €
60,00 €
CER0322MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička,
kalibrácia v 2 bodoch vrátane kalibračného certifikátu
60,00 € Cena bez DPH 60,00 € Cena s DPH 72,00 €
72,00 €
CER0323MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička,
kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu
70,00 € Cena bez DPH 70,00 € Cena s DPH 84,00 €
84,00 €
CER0330MED Meranie teploty (-40÷180) °C, vrátane protokolu o meraní 60,00 € Cena bez DPH 60,00 € Cena s DPH 72,00 €
72,00 €
CER0410MED Výškomer, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 23,00 € Cena bez DPH 23,00 € Cena s DPH 27,60 €
27,60 €
CER0430MED Meradlo obvodu, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 16,00 € Cena bez DPH 16,00 € Cena s DPH 19,20 €
19,20 €
CER0710MED Centrifúga (odstredivka) – kalibrácia otáčok, kontrola časovača 49,00 € Cena bez DPH 49,00 € Cena s DPH 58,80 €
58,80 €
CER0720MED EKG – kalibrácia 52,00 € Cena bez DPH 52,00 € Cena s DPH 62,40 €
62,40 €
CER0900MED Odmerné sklo do 2L- kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu 47,00 € Cena bez DPH 47,00 € Cena s DPH 56,40 €
56,40 €
CER0930MED Váha do 300kg – kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu* 38,00 € Cena bez DPH 38,00 € Cena s DPH 45,60 €
45,60 €
CER0940MED Váha 300 – 1000kg – kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu* 50,00 € Cena bez DPH 50,00 € Cena s DPH 60,00 €
60,00 €
CER1600MED Vlhkomer kalibrácia v 2 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 32,00 € Cena bez DPH 32,00 € Cena s DPH 38,40 €
38,40 €
CER1610MED Vlhkomer kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 47,00 € Cena bez DPH 47,00 € Cena s DPH 56,40 €
56,40 €
CER1620MED Vlhkomer kalibrácia v 5 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 76,00 € Cena bez DPH 76,00 € Cena s DPH 91,20 €
91,20 €
CER1630MED Meranie relatívnej vlhkosti (30÷90) % Rh, vrátane protokolu o meraní 60,00 € Cena bez DPH 60,00 € Cena s DPH 72,00 €
72,00 €
CER1700MED CERTMED/ Glukomer, kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu 25,00 € Cena bez DPH 25,00 € Cena s DPH 30,00 €
30,00 €
CERTKOPIAMED Certifikát o overení vrátane nameraných hodnôt, vystavuje sa len na vyžiadanie/vystavenie duplikátu 12,00 € Cena bez DPH 12,00 € Cena s DPH 14,40 €
14,40 €
CERZAMMED Zamietací list o overení ** 24,00 € Cena bez DPH 24,00 € Cena s DPH 28,80 €
28,80 €
UDRZBA MEDICAL Údržba teplomeru/vlhkomeru *** 5,00 € Cena bez DPH 5,00 € Cena s DPH 6,00 €
6,00 €

V prípade výjazdu nášho vozidla sa účtuje kilometrovné 0,80 EUR bez DPH/km

a čas na ceste 15,00 EUR bez DPH/hod.

Prepravné kuriérom Cena bez DPH Cena s DPH Cena
Dopravné 1 Dopravné a balné 0 – 5 kg 5,99 € Cena bez DPH 5,99 € Cena s DPH 7,19 €
7,19 €
Dopravné 2 Dopravné a balné 5,01 – 10 kg 6,99 € Cena bez DPH 6,99 € Cena s DPH 8,39 €
8,39 €
Dopravné 3 Dopravné a balné 10,01 – 15 kg 7,99 € Cena bez DPH 7,99 € Cena s DPH 9,59 €
9,59 €
Dopravné 4 Dopravné a balné 15,01 – 20 kg 8,99 € Cena bez DPH 8,99 € Cena s DPH 10,79 €
10,79 €
Dopravné 5 Dopravné a balné nad 20 kg 0,49 €/kg Cena bez DPH 0,49 €/kg Cena s DPH 0,59 €/kg
0,59 €/kg

Cenník platný od 1.1.2022

* V prípade záujmu o overenie váhy, je cena dohodou na základe presnej špecifikácie overovanej váhy.

** Vystavuje sa automaticky v prípade, že meradlo nevyhovuje príslušným predpisom v zmysle zákona o metrológii č. 157/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade vystavenia zamietacieho listu o overení sa ďalšie poplatky za vykonané meranie neúčtujú.

*** Výsledná cena závisí od rozsahu opravy, cena nezahŕňa použité náhradné diely.Za uprednostnenie sa účtuje príplatok + 50 % z ceny overenia.