AKTUÁLNY CENNÍK SLUŽIEB

Ceny a poplatky za najpoužívanejšie služby sa dozviete v prehľadnom cenníku.
Kompletný zoznam cien všetkých služieb si môžete stiahnuť ako PDF súbor.

Kód Názov Cena bez DPH Cena s DPH Cena
CER0120MED Atmosferický tlak – kalibrácia 31,00 € Cena bez DPH 31,00 € Cena s DPH 37,20 €
37,20 €
CER0140MED Tlakomer krvi – elektromechanický + Holter (oscilometrická metóda), overenie bez certifikátu 31,00 € Cena bez DPH 31,00 € Cena s DPH 37,20 €
37,20 €
CER0141MED Tlakomer krvi – mechanický, elektromechanický (auskultačná metóda), overenie bez certifikátu 14,00 € Cena bez DPH 14,00 € Cena s DPH 16,80 €
16,80 €
CER0142MED Tlakomer krvi – všetky typy okrem zápästných, kalibrácia v 5 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 16,00 € Cena bez DPH 16,00 € Cena s DPH 19,20 €
19,20 €
CER0143MED Tlakomer krvi – všetky typy okrem zápästných, kalibrácia v 5 bodoch vrátane záznamu z merania 14,00 € Cena bez DPH 14,00 € Cena s DPH 16,80 €
16,80 €
CER0144MED Tlakomer krvi – Monitor vitálnych funkcií – overenie bez certifikátu 54,00 € Cena bez DPH 54,00 € Cena s DPH 64,80 €
64,80 €
CER0300MED Teplomer chladničkový, priestorový, vpichový (-40÷180)°C, kalibrácia za 1 kalibračný bod vrátane kalibračného certifikátu 15,00 € Cena bez DPH 15,00 € Cena s DPH 18,00 €
18,00 €
CER0310MED Teplomer bezkontaktný (-15÷120) °C merané v kalibračnom režime alebo v režime „surface“, kalibrácia za 1 kalibračný bod vrátane kalibračného certifikátu 39,00 € Cena bez DPH 39,00 € Cena s DPH 46,80 €
46,80 €
CER0321MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička,
kalibrácia v 1 bode vrátane kalibračného certifikátu
54,00 € Cena bez DPH 54,00 € Cena s DPH 64,80 €
64,80 €
CER0322MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička,
kalibrácia v 2 bodoch vrátane kalibračného certifikátu
65,00 € Cena bez DPH 65,00 € Cena s DPH 78,00 €
78,00 €
CER0323MED Termostat, inkubátor, termostatická vanička,
kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu
75,00 € Cena bez DPH 75,00 € Cena s DPH 90,00 €
90,00 €
CER0330MED Meranie teploty (-40÷180) °C, vrátane protokolu o meraní 65,00 € Cena bez DPH 65,00 € Cena s DPH 78,00 €
78,00 €
CER0410MED Výškomer, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 25,00 € Cena bez DPH 25,00 € Cena s DPH 30,00 €
30,00 €
CER0430MED Meradlo obvodu, kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 18,00 € Cena bez DPH 18,00 € Cena s DPH 21,60 €
21,60 €
CER0710MED Centrifúga (odstredivka) – kalibrácia otáčok, kontrola časovača 53,00 € Cena bez DPH 53,00 € Cena s DPH 63,60 €
63,60 €
CER0720MED EKG – kalibrácia 56,00 € Cena bez DPH 56,00 € Cena s DPH 67,20 €
67,20 €
CER0900MED Odmerné sklo do 2L- kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu 51,00 € Cena bez DPH 51,00 € Cena s DPH 61,20 €
61,20 €
CER0930MED Váha do 300kg – kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu* 41,00 € Cena bez DPH 41,00 € Cena s DPH 49,20 €
49,20 €
CER0940MED Váha 300 – 1000kg – kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu* 54,00 € Cena bez DPH 54,00 € Cena s DPH 64,80 €
64,80 €
CER1600MED Vlhkomer kalibrácia v 2 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 35,00 € Cena bez DPH 35,00 € Cena s DPH 42,00 €
42,00 €
CER1610MED Vlhkomer kalibrácia v 3 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 51,00 € Cena bez DPH 51,00 € Cena s DPH 61,20 €
61,20 €
CER1620MED Vlhkomer kalibrácia v 5 bodoch vrátane kalibračného certifikátu 82,00 € Cena bez DPH 82,00 € Cena s DPH 98,40 €
98,40 €
CER1630MED Meranie relatívnej vlhkosti (30÷90) % Rh, vrátane protokolu o meraní 65,00 € Cena bez DPH 65,00 € Cena s DPH 78,00 €
78,00 €
CER1700MED Glukomer, kalibrácia vrátane kalibračného certifikátu 27,00 € Cena bez DPH 27,00 € Cena s DPH 32,40 €
32,40 €
CER1800MED Oxymeter – kontrola merania saturácie krvi kyslíkom (SpO2) a pulzu srdca vrátane certifikátu o meraní 17,00 € Cena bez DPH 17,00 € Cena s DPH 20,40 €
20,40 €
CERTMED Certifikát o overení vrátane nameraných hodnôt, vystavuje sa len na vyžiadanie 13,00 € Cena bez DPH 13,00 € Cena s DPH 15,60 €
15,60 €
CERTKOPIAMED Vystavenie duplikátu certifikátu s nameranými hodnotami 13,00 € Cena bez DPH 13,00 € Cena s DPH 15,60 €
15,60 €
CERZAMMED Zamietací list o overení ** 26,00 € Cena bez DPH 26,00 € Cena s DPH 31,20 €
31,20 €
OUM TK Oprava tlakomeru krvi (cena za ks bez náhradných dielov) 15,00 € Cena bez DPH 15,00 € Cena s DPH 18,00 €
18,00 €
UDRZBA MEDICAL Údržba teplomeru/vlhkomeru *** 6,00 € Cena bez DPH 6,00 € Cena s DPH 7,20 €
7,20 €
C Čas pracovníka na ceste 18,00€/h/technik Cena bez DPH 18,00€/h/technik Cena s DPH 21,60€/h/technik
21,60€/h/technik
T Doprava 0,90€/km Cena bez DPH 0,90€/km Cena s DPH 1,08€/km
1,08€/km

V prípade výjazdu nášho vozidla sa účtuje kilometrovné 0,90 EUR bez DPH/km

a čas na ceste 18,00 EUR bez DPH/hod.

Prepravné kuriérom Cena bez DPH Cena s DPH Cena
Dopravné 1 Dopravné a balné 0 – 5 kg 6,99 € Cena bez DPH 6,99 € Cena s DPH 8,39 €
8,39 €
Dopravné 2 Dopravné a balné 5,01 – 10 kg 7,99 € Cena bez DPH 7,99 € Cena s DPH 9,59 €
9,59 €
Dopravné 3 Dopravné a balné 10,01 – 15 kg 8,99 € Cena bez DPH 8,99 € Cena s DPH 10,79 €
10,79 €
Dopravné 4 Dopravné a balné 15,01 – 20 kg 9,99 € Cena bez DPH 9,99 € Cena s DPH 11,99 €
11,99 €
Dopravné 5 Dopravné a balné nad 20 kg 0,55 €/kg Cena bez DPH 0,55 €/kg Cena s DPH 0,66 €/kg
0,66 €/kg

Cenník platný od 1.6.2024

* V prípade záujmu o overenie váhy, je cena dohodou na základe presnej špecifikácie overovanej váhy.

** Vystavuje sa automaticky v prípade, že meradlo nevyhovuje príslušným predpisom v zmysle zákona o metrológii č. 157/2018 Z. z. v znení neskorších predpisov. V prípade vystavenia zamietacieho listu o overení sa ďalšie poplatky za vykonané meranie neúčtujú.

*** Výsledná cena závisí od rozsahu opravy, cena nezahŕňa použité náhradné diely.Za uprednostnenie sa účtuje príplatok + 50 % z ceny overenia.