Homola Medical

HOMOLA MEDICAL sa venuje predaju medicínskych prístrojov, ako sú tlakomery krvi, teplomery, vlhkomery, váhy alebo centrifúgy a ponúka k nim taktiež kompletné poradenstvo. Dôležitou súčasťou portfólia služieb je taktiež kalibrácia a overovanie vrátane akreditovaných a autorizovaných výkonov kalibračného laboratória.

Spoločnosť HOMOLA vďaka svojmu širokému portfóliu a kvalitnej práci rástla už od svojho založenia a stala sa stabilným partnerom mnohých firiem nielen na území SR. Dnes má v portfóliu kalibrovaných meradiel tisíce skalibrovaných teplomerov, vlhkomerov aj iných zariadení a tiež tisíce overených meradiel na celom Slovensku. Medzi spokojných klientov patria aj najväčšie slovenské nemocnice. Homola Medical je divíziou firmy Homola autoservisná technika, ktorá už viac ako 30 rokov dominuje v sektore automotive.

NAŠA HISTÓRIA

Spoločnosť Homola, ako súkromná spoločnosť získala autorizáciu na overovanie tlakomerov krvi.

Vznik sekcie MEDICAL v rámci kalibračného laboratória spoločnosti Homola spol. s r. o. pre kalibráciu a overovanie medicínskych meradiel.

Spoločnosť po náročnej príprave získala akreditáciu – medzinárodný certifikát SNAS pre kalibračné laboratória podľa normy STN EN ISO/IEC 17 025:2000 a v tom istom roku aj novú autorizáciu na overovanie určených meradiel udelenú Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo. Jej kalibračné laboratórium sa tak stalo jedno z prvých akreditovaných a zároveň autorizovaných laboratórií na Slovensku. V roku 2020 jej kalibračné laboratórium po audite z úrovne SNAS zvládlo prechod na novú normu STN EN ISO/IEC 17 025:2018.

Modernizácia priestorov pobočiek v Ružomberku a v Košiciach.

Výstavba novej budovy pre kalibračné laboratórium v Bratislave, ktoré v nových schválených priestoroch začalo metrologické výkony od 1.9.2021 pre Homola autoservisná technika aj Homola Medical.

Predĺženie autorizácie a získanie akreditácie.