Overovanie a kalibrácie
pre zdravotnícke zariadenia

Pre všetkých zdravotníkov platí povinnosť overovať meradlá, ako sú tlakomery krvi, vrátane Holtra, elektronické lekárske teplomery alebo váhy. Nesprávne výsledky merania môžu ovplyvniť vyšetrované osoby, preto je veľmi dôležité meradlá pravidelne kontrolovať.

TLAKOMERY KRVI: overenie

TLAKOMERY KRVI: overenie

Všetky značky a typy tlakomerov krvi (okrem zápästných) overujeme v prevádzkach v Bratislave, Ružomberku a Košiciach špičkovým simulátorom tlaku krvi a pulzu pacienta.

OVERUJEME TIETO TYPY TLAKOMEROV KRVI

ramenné I oscilometrické I auskultačné I elektromechanické I mechanické

Nemusíte myslieť na dobu platnosti overenia

Po prvotnom overení tlakomeru krvi u nás, vás mesiac pred vypršaním lehoty platnosti certifikátu na to bezplatne upozorníme.

Platnosť overenia podľa zákona

mechanické tlakomery: 2 roky
elektromechanické tlakomery: 1 rok

Certifikát o overení od Homola Medical

Po overení je tlakomer označený overovacou známkou s vyznačeným dátumom overenia a v prípade záujmu vystavíme aj certifikát o overení s nameranými hodnotami a s vyznačeným dátumom platnosti overenia.

Teplomery: kalibrácia

Teplomery: kalibrácia

Teplomery laboratórne, sklené, digitálne, mechanické, priestorové, bezkontaktné (infra).

Kalibrácia chladničkového, priestorového, vpichového … teplomera v požadovaných bodoch kalibrácie v rozsahu (-40÷180 °C).

Kalibrácia bezkontaktného teplomera v požadovaných bodoch kalibrácie v rozsahu (-15÷120°C). Kalibrácia lekárskych bezkontaktných teplomerov sa vykonáva v kalibračnom režime alebo v režime „Meranie teploty objektov (Surface mode)“.

Vrátane kalibračného certifikátu.

Odporúčaná doba kalibrácie

2 roky

VÁHY: kalibrácia/ overenie

VÁHY: kalibrácia/ overenie

Váhy používané ako neurčené meradlá, kalibrácia váhy do 1 000 kg.

Vrátane kalibračného certifikátu.

 

Váhy používané ako určené meradlá
podľa zákona o metrológii

* Overenie váhy uskutočňujeme sprostredkovane. Zašleme vám cenovú ponuku na základe bližšej špecifikácie vašej váhy.

Vlhkomery: kalibrácia

Vlhkomery: kalibrácia

Vlhkomery vlasové (mechanické) aj digitálne.

Kalibráciu vykonávame
v dvoch, troch, piatich bodoch.

Vrátane kalibračného certifikátu.

Odporúčaná doba kalibrácie

1 – 2 roky

Výškomery: kalibrácia

Výškomery: kalibrácia

Výškomery používané ako neurčené meradlá.

Vrátane kalibračného certifikátu.

Odporúčaná doba kalibrácie

1 – 2 roky

CENTRIFÚGY: kalibrácia

CENTRIFÚGY: kalibrácia

Kalibrácia otáčok centrifúgy v celom rozsahu, kontrola časovača.

Vrátane kalibračného certifikátu.

Odporúčaná doba kalibrácie

1 – 2 roky