Overovanie a kalibrácie
pre zdravotnícke zariadenia

TLAKOMERY KRVI

TLAKOMERY KRVI

Všetky značky a typy tlakomerov krvi (okrem zápästných) kalibrujeme a overujeme v prevádzkach v Bratislave, Ružomberku a Košiciach špičkovým simulátorom tlaku krvi a pulzu pacienta.

OVERUJEME TIETO TYPY TLAKOMEROV

ramenné I oscilometrické I auskultačné I elektromechanické I mechanické

Nemusíte myslieť na dobu platnosti overenia

Jeden mesiac pred vypršaním lehoty platnosti certifikátu vás na to bezplatne upozorníme.

Platnosť overenia podľa zákona

mechanické tlakomery: 2 roky
elektromechanické tlakomery: 1 rok

Certifikát o overení od Homola Medical

Po overení je tlakomer označený overovacou známkou s vyznačeným dátumom overenia a v prípade záujmu vystavíme aj certifikát o overení s nameranými hodnotami a s vyznačeným dátumom platnosti overenia.

Teplomery

Teplomery

Teplomery laboratórne, sklené, digitálne, mechanické, priestorové, bezkontaktné (infra) – neurčené meradlá.

Kalibrácia chladničkového, priestorového, vpichového … teplomera v požadovaných bodoch kalibrácie v rozsahu (-40÷180 °C).

Kalibrácia bezkontaktného teplomera v požadovaných bodoch kalibrácie v rozsahu (-15÷120°C). Kalibrácia lekárskych bezkontaktných teplomerov sa vykonáva v kalibračnom režime alebo v režime „Meranie teploty objektov (Surface mode)“.

Odporúčaná doba kalibrácie

2 roky

VÁHY

VÁHY

Váhy používané ako neurčené meradlá.

Kalibrácia váhy do 1 000 kg.

(Overenie nevykonávame) *

Váhy používané ako určené meradlá
podľa zákona o metrológii

* Overenie váhy uskutočňujeme sprostredkovane. Zašleme vám cenovú ponuku na základe bližšej špecifikácie vašej váhy.

Vlhkomery

Vlhkomery

Vlhkomery vlasové (mechanické) aj digitálne.

Kalibrácia digitálneho alebo vlasového vlhkomeru
v dvoch, troch, piatich bodoch.

Odporúčaná doba kalibrácie

1 – 2 roky

Výškomery

Výškomery

Výškomery používané ako neurčené meradlá.

Vrátane kalibračného certifikátu.

Odporúčaná doba kalibrácie

1 – 2 roky

CENTRIFÚGY

CENTRIFÚGY

Kalibrácia otáčok centrifúgy v celom rozsahu, kontrola časovača.

Vrátane kalibračného certifikátu.

Odporúčaná doba kalibrácie

1 – 2 roky