Naše služby

Ak ide o zdravie, treba sa zveriť do rúk odborníkom. Ale nie len vaše telo,
ale aj prístroje, ktoré ho vyšetrujú. Ponúkame vám špičkovú kvalitu overovania
a kalibrovania medicínskej techniky
, aby vaše výsledky u lekára či doma
boli stopercentné.

Overovanie a Kalibrácie pre zdravotnícke zariadenia

Pre všetkých zdravotníkov platí povinnosť overovať meradlá, ako sú tlakomery krvi vrátane Holtra, elektronické teplomery alebo váhy podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení neskorších zákonov.

Meradlá vo vašej ambulancii či stredisku si nechajte skontrolovať od profesionálov, aby ste sa vždy dopracovali k čo najpresnejším výsledkom.

Nesprávne výsledky merania môžu ovplyvniť vyšetrované osoby, preto je veľmi dôležité meradlá pravidelne kontrolovať.

 

Tlakomery krvi, teplomery, váhy
a výškomery, vlhkomery, centrifúgy, ekg, glukomery.

Zistiť viac

Kalibrácie pre domácnosť

Ak potrebujete zmerať tlak krvi, mali by ste používať len presný, spoľahlivý a kalibrovaný tlakomer. V mnohých prípadoch totiž v domácnostiach dochádza k výrazným nepresnostiam  merania tlaku krvi s chybami až niekoľko desiatok mmHg.

Tie potom môžu zbytočne zavádzať pacienta a neskôr i ošetrujúceho lekára. Kalibrácia tlakomeru vám napovie, či je váš prístroj presný alebo ako veľmi a prečo je nepresný.

Zistiť viac