Naše služby

Ak ide o zdravie, treba sa zveriť do rúk odborníkom. Ale nie len vaše telo,
ale aj prístroje, ktoré ho vyšetrujú. Ponúkame vám špičkovú kvalitu overovania
a kalibrovania medicínskej techniky
, aby vaše výsledky u lekára či doma
boli stopercentné.

Overovanie a Kalibrácie pre zdravotnícke zariadenia

Pre všetkých zdravotníkov platí povinnosť overovať meradlá, ako sú tlakomery krvi vrátane Holtra, elektronické teplomery alebo váhy podľa zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii v znení neskorších zákonov.

Nesprávne výsledky merania môžu ovplyvniť vyšetrované osoby, preto je veľmi dôležité meradlá pravidelne kontrolovať.

Nechajte meradlá vo vašej ambulancii či stredisku skontrolovať od profesionálov, aby ste sa vždy dopracovali k čo najpresnejším výsledkom.

Tlakomery krvi, teplomery, váhy
a výškomery, vlhkomery, centrifúgy, ekg, glukomery.

Zistiť viac

Kalibrácie pre domácnosť

Ak potrebujete zmerať tlak krvi, mali by ste používať len presný, spoľahlivý a kalibrovaný tlakomer. V mnohých prípadoch totiž v domácnostiach dochádza k výrazným nepresnostiam  merania tlaku krvi s chybami až niekoľko desiatok mmHg.

Tie potom môžu zbytočne zavádzať pacienta a neskôr i ošetrujúceho lekára. Kalibrácia tlakomeru vám napovie, či je váš prístroj presný alebo ako veľmi a prečo je nepresný.

Zistiť viac